ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28-29 ธันวาคม 2565 จัดโครงการ google apps for education (อ่าน 88) 04 ม.ค. 66
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 จัดกิจกรรมโคกหนองนาโมเดล (อ่าน 80) 04 ม.ค. 66
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬากลุ่มสนม (อ่าน 84) 04 ม.ค. 66
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา (อ่าน 78) 04 ม.ค. 66
วันที่ 16 ธันวาคม 2565 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (อ่าน 80) 04 ม.ค. 66
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 จัดกิจกรรมร่วมโครงการอำเภอยิ้ม (อ่าน 79) 04 ม.ค. 66
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 ร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.ภายใน นาคาเกมส์ (อ่าน 59) 04 ม.ค. 66
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ประกวดผลิตภัณฑ์สินค้า กศน.ดีเด่น พรีเมี่ยม (อ่าน 59) 04 ม.ค. 66
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ประเมินระดับการรู้หนังสือ (อ่าน 56) 04 ม.ค. 66
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 52) 04 ม.ค. 66
วันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 จัดกิจกรรมโครงการปรับพื้นฐาน (อ่าน 58) 04 ม.ค. 66
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 จัดอบรมเพศวิถีศึกษา (อ่าน 85) 08 ธ.ค. 65
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ร่วมกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม (อ่าน 95) 08 ธ.ค. 65
วันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 จัดอบรมโครงการปรับพื้นฐาน (อ่าน 93) 08 ธ.ค. 65
วันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 จัดอบรมโครงการปรับพื้นฐาน (อ่าน 114) 08 ธ.ค. 65
วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอบรม วPA (อ่าน 101) 08 ธ.ค. 65
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 จัดโรงทาน กศน. (อ่าน 83) 08 ธ.ค. 65
23 พฤศจิกายน 2565 ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (อ่าน 68) 08 ธ.ค. 65
วันที่ 8 พ.ย. 2565 กศน.อำเภอนาหว้าร่วมสนับสนุนประเพณีลอยกระทง (อ่าน 115) 08 พ.ย. 65
วันที่ 31 พ.ย.2565 ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดนครพนมออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซม กศน.อำเภอนาหว้า (อ่าน 135) 03 พ.ย. 65
วันที่ 26 พ.ค.2565 จัดดครงการส่งเสริมพัฒวนาศักยภาพอาสาสมัค กศน. ณ กศน. อำเภอนาหว้า (อ่าน 217) 27 พ.ค. 65
23 มีนาคม 2565 บุคลากร กศน.นาหว้าเข้าร่วมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นการผลิตใหม่ปี2565 ณ ศูน (อ่าน 267) 25 มี.ค. 65
24 มีนาคม 2565 บุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า ดำเนินการนำนักศึกษา เข้าร่วมการ แข่งขัน ขับร้องบทเพลงพระราชนิ (อ่าน 283) 25 มี.ค. 65
22 มีนาคม 2565 บุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า ดำเนินการนำนักศึกษาทั้ง 6 ตำบล เข้าสอบซ่อมประจำภาคเรียนที่ 2/ (อ่าน 274) 25 มี.ค. 65
17 มีนาคม 2565 บุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า เข้าร่วมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่งครู (อ่าน 284) 19 มี.ค. 65
16 มี.ค.2565 บุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า เข้าร่วม อบรม การกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการ (อ่าน 286) 16 มี.ค. 65
วันที่ 14 มีนาคม 2565 บุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า เข้าร่วมประชุม การลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปปร (อ่าน 268) 15 มี.ค. 65
7 มีนาคม 2565 บุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานแอพพลิเคชั่น “พาน้องกลับมาเรียน” (อ่าน 267) 09 มี.ค. 65
7 มีนาคม 2565 บุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานแอพพลิเคชั่น “พาน้องกลับมาเรียน” (อ่าน 251) 08 มี.ค. 65
กศน.อำเภอนาหว้า จัดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 5-6 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านนาหว้า และโรงเ (อ่าน 241) 07 มี.ค. 65
กศน.อำเภอนาหว้า จัดโครงการจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาทางกายจิตและสมองผู้สูง (อ่าน 263) 02 มี.ค. 65
กศน.อำเภอนาหว้า จัดโครงการจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาทางกายจิตและสมองผู้สูง (อ่าน 268) 02 มี.ค. 65
กศน.อำเภอนาหว้า จัดโครงการจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาทางกายจิตและสมองผู้สูง (อ่าน 263) 01 มี.ค. 65
กศน.อำเภอนาหว้า จัดโครงการจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาทางกายจิตและสมองผู้สูง (อ่าน 257) 28 ก.พ. 65
กศน.อำเภอนาหว้า จัดโครงการจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาทางกายจิตและสมองผู้สูง (อ่าน 278) 28 ก.พ. 65
กศน.อำเภอนาหว้า จัดโครงการจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาทางกายจิตและสมองผู้สูง (อ่าน 286) 28 ก.พ. 65
บุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค โครงการธนาโค-กระบือ เพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ บ้านน (อ่าน 266) 28 ก.พ. 65
บุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า ร่วมกันทำกิจกรรม 5ส. จิตอาสา ณ บริเวณ กศน.อำเภอนาหว้า และที่ว่าการอำเภอนาหว้ (อ่าน 273) 24 ก.พ. 65
บุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอนาหว้า เข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา สำนักงานการศึกษานอกระบบและการ (อ่าน 248) 23 ก.พ. 65
9 กพ 2565 บุคลากรกศนอำเภอนาหว้าเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต และจัดทำโรงทาน ณที่ว่าการอำเภอนาหว้า จั (อ่าน 287) 09 ก.พ. 65