ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 พ.ย. 2565 กศน.อำเภอนาหว้าร่วมสนับสนุนประเพณีลอยกระทง (อ่าน 21) 08 พ.ย. 65
วันที่ 31 พ.ย.2565 ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดนครพนมออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซม กศน.อำเภอนาหว้า (อ่าน 27) 03 พ.ย. 65
วันที่ 26 พ.ค.2565 จัดดครงการส่งเสริมพัฒวนาศักยภาพอาสาสมัค กศน. ณ กศน. อำเภอนาหว้า (อ่าน 148) 27 พ.ค. 65
23 มีนาคม 2565 บุคลากร กศน.นาหว้าเข้าร่วมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นการผลิตใหม่ปี2565 ณ ศูน (อ่าน 203) 25 มี.ค. 65
24 มีนาคม 2565 บุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า ดำเนินการนำนักศึกษา เข้าร่วมการ แข่งขัน ขับร้องบทเพลงพระราชนิ (อ่าน 205) 25 มี.ค. 65
22 มีนาคม 2565 บุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า ดำเนินการนำนักศึกษาทั้ง 6 ตำบล เข้าสอบซ่อมประจำภาคเรียนที่ 2/ (อ่าน 203) 25 มี.ค. 65
17 มีนาคม 2565 บุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า เข้าร่วมรับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่งครู (อ่าน 201) 19 มี.ค. 65
16 มี.ค.2565 บุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า เข้าร่วม อบรม การกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการ (อ่าน 205) 16 มี.ค. 65
วันที่ 14 มีนาคม 2565 บุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า เข้าร่วมประชุม การลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปปร (อ่าน 189) 15 มี.ค. 65
7 มีนาคม 2565 บุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานแอพพลิเคชั่น “พาน้องกลับมาเรียน” (อ่าน 194) 09 มี.ค. 65
7 มีนาคม 2565 บุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานแอพพลิเคชั่น “พาน้องกลับมาเรียน” (อ่าน 177) 08 มี.ค. 65
กศน.อำเภอนาหว้า จัดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 5-6 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านนาหว้า และโรงเ (อ่าน 185) 07 มี.ค. 65
กศน.อำเภอนาหว้า จัดโครงการจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาทางกายจิตและสมองผู้สูง (อ่าน 193) 02 มี.ค. 65
กศน.อำเภอนาหว้า จัดโครงการจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาทางกายจิตและสมองผู้สูง (อ่าน 191) 02 มี.ค. 65
กศน.อำเภอนาหว้า จัดโครงการจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาทางกายจิตและสมองผู้สูง (อ่าน 198) 01 มี.ค. 65
กศน.อำเภอนาหว้า จัดโครงการจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาทางกายจิตและสมองผู้สูง (อ่าน 194) 28 ก.พ. 65
กศน.อำเภอนาหว้า จัดโครงการจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาทางกายจิตและสมองผู้สูง (อ่าน 202) 28 ก.พ. 65
กศน.อำเภอนาหว้า จัดโครงการจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาทางกายจิตและสมองผู้สูง (อ่าน 203) 28 ก.พ. 65
บุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค โครงการธนาโค-กระบือ เพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ บ้านน (อ่าน 192) 28 ก.พ. 65
บุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า ร่วมกันทำกิจกรรม 5ส. จิตอาสา ณ บริเวณ กศน.อำเภอนาหว้า และที่ว่าการอำเภอนาหว้ (อ่าน 204) 24 ก.พ. 65
บุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอนาหว้า เข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา สำนักงานการศึกษานอกระบบและการ (อ่าน 183) 23 ก.พ. 65
9 กพ 2565 บุคลากรกศนอำเภอนาหว้าเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต และจัดทำโรงทาน ณที่ว่าการอำเภอนาหว้า จั (อ่าน 222) 09 ก.พ. 65
6 กพ 2565 บุคลากร กศน.อำเภอนาหว้าจัดการสอบ N-Net ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ณ โรงเรียนนาหว้า (อ่าน 216) 09 ก.พ. 65
7 กพ 2565 บุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2 (อ่าน 216) 07 ก.พ. 65
วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2565 จัดโครงการพัฒนาผู้เรียน โครงการจิตอาสา กศน. เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ห้องปร (อ่าน 210) 04 ก.พ. 65
27-28 มกราคม 2565 กศน. อำเภอนาหว้าจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการ (อ่าน 215) 28 ม.ค. 65
20-21 ม.ค. 2565 บุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า เข้าจัดกิจกรรม โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษา (อ่าน 188) 23 ม.ค. 65
20 ม.ค. 2565 บุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า เข้าร่วมจัดกิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ หน่วยบำบัดทุกข์ (อ่าน 213) 23 ม.ค. 65
14 ม.ค.2565 กศน.อำเภอนาหว้า จัดกิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่พัฒนาสู่โคกหนองนา โมเดล ณ หมู่ 1 บ้านม่ว (อ่าน 238) 19 ม.ค. 65
วันที่ 14 มกราคม 2565 บุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด Big Cleaning day ปรับภูม (อ่าน 237) 17 ม.ค. 65
10-14 ม.ค.2565 บุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า เข้าร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำเครื่องมือวัดผลสั (อ่าน 231) 14 ม.ค. 65
4-10 ม.ค.2565 กศน.อำเภอนาหว้า จัดกิจกรรมโครงการ 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ 1 อาชีพฝึกอาชีพฟรี ณ ห้องประชุม ก (อ่าน 225) 14 ม.ค. 65
6-7 ม.ค.2565 กศน.อำเภอนาหว้า จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียน โครงการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิตเพื่อ (อ่าน 241) 14 ม.ค. 65
ในวัที่ 12 มกราคม 2565 กศน.อำเภอนาหว้า เข้าร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และชุดยาและเวชภัณฑ์ ณ (อ่าน 238) 14 ม.ค. 65
29 ธันวาคม 2564 บุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า ร่วมอบรมทางออนไลน์ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตาม (อ่าน 228) 29 ธ.ค. 64
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 กศน.อำเภอนาหว้าเข้าร่วมกิจกรรมส่งความสุขให้น้อง ปีที่ 3 ศ.ค.ส.ศึกษาธิการ ณ โ (อ่าน 217) 29 ธ.ค. 64
28 ธันวาคม 2564 กศน.อำเภอนาหว้า จัดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 ณ ห้องประชุม กศน.อ (อ่าน 226) 29 ธ.ค. 64
27-29 ธันวาคม 2564 บุคลากร กศน.อำเภอนาหว้า เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลคนพิการ กศน (อ่าน 247) 29 ธ.ค. 64
24 ธันวาคม 2564 กศน.อำเภอนาหว้า จัดกิจกรรมการศึกษาพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการการบริหารจัดการน้ำในพื้น (อ่าน 237) 28 ธ.ค. 64
23 ธันวาคม 2564 กศน.อำเภอนาหว้า ได้ดำเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือนักศึกษา กศน.อำเภอนาหว้า ระดับช (อ่าน 237) 24 ธ.ค. 64